График

*Часовете по ориенталски танц за възрастни стартират на 29.11.2017 г.

*Актьорското майсторство и пантомима за деца стартира след прослушване, което ще се състои през втората половина на ноември месец 2017 г.


За повече информация и записване се свържете с нас.

0878 729 954, 0885 288 989

streamdancestudio@gmail.com