ПРОДУКЦИЯ

EN / BG

waR|Raw FACES

пърформанс-инсталация

Автор: Филип Миланов

Музика: Станислав Генадииолев

Костюми: Даниела Николчова

Изпълнители: Елизабет Якимова, Марина Попова, Валери Миленков и Румен Михайлов

LOVECAGE

танцово-театрален спектакъл

Идея и хореография: Филип Миланов

Музика: Станислав Генадиев

Сценография и костюми: Даниела Николчова

Изпълнители: Елизабет Якимова, Марина Попова и Валери Миленков

ЕКСТАТИЧЕН ТЛАСЪК

танц за камера

Идея и хореография: Станислав Генадиев

Музика: Станислав Генадиев

Асистент хореограф: Виолета Витанова

Монтаж: Владислав Илиев

Фотограф: Изабела Манолова

Изпълнители: Валери Миленков и Филип Миланов

IN-BETWEEN

съвременен танцов спектакъл

Идея и хореография: Ангелина Гаврилова и Филип Миланов

Музика: Макс Рихтер

Костюми: Ангелина Гаврилова и Филип Миланов

Изпълнители: Елизабет Якимова, Мария Касабова, Петя Колева-Вучов, Валери Миленков и Стефан Вучов

INSIDE COLLAPSE

сайт-спесифик пърформанс

съвместен проект с Tereza Zikovska Art Gallery – Варна

Идея и хореография: Филип Миланов и Валери Миленков

Костюми: Филип Миланов

Изпълнители: Симона Миладинов и Яна Бодева

ПРАЗНОТА

съвременен танцов спектакъл

Идея и хореография: Филип Миланов и Валери Миленков

Музика: Станислав Генадиев

Сценография и костюми: Силвана Илиева

Изпълнители: Валери Миленков и Филип Миланов

SAVE THE KID

танцово-театрален спектакъл

Идея и хореография: Филип Миланов и Валери Миленков

Музика: Станислав Генадиев

Костюми: Силвана Илиева

Изпълнители: Александра Драгова, Антония Станева, Ева Бискупович, Борислава Чаушева. Моника Даскалова, Симона Миладинов, Теодора Кралева, Яна Бодева и Светослав Серопян